درباره ما

درباره ما
ز طيف گسترده محصولات زيمنس ، مراكز تلفن و تجهيزات مرتبط زمينه اصلي فعاليت شركت تلفنسازان از سال 1373 تاكنون قرار گرفته است. حاصل 24 تجربه ايجات كادر فني متخصص و مجرب به منظور ارائه راهكارهاي نوين مخابراتي و همچنين فروش و نصب و راه اندازي ، آموزش و نگهداري تعداد قبال توجهي از مراكز تلفن زيمنس در سرتاسر كشور بوده است.

شايان ذكر است بعد از ارتقاء تكنولوژي سيستم هاي مخابراتي Hipath به Openscape برند زيمنس به نام Unify تغيير و سوئيچهاي مخابراتي Openscape در مدلها و ظرفيتهاي متفاوت و با كارآيي بسيار گسترده تر جايگزن مراكزتلفن Hipath گرديد.

تامين قطعات يدكي و توسعه ، ارتقاء سخت افزار و نرم افزار Hipath به Unify ، تجهيزات جانبي و ارائه خدمات بعد از فروش سيستمهاي Siemens/Unify در رديف مسئوليتهاي اين شركت قرار گرفته تا كليهدرخاستهاي مدنظر مصرف كنندگان گرامي فراهم آورد.


ادامه