محصولات


زيمنس نــامي آشنا در صنعت مخابرات و باسابقه طولانـي درآخـرين دستاورد تكنـولوژي خـود ، مـدلهاي   Hipath 3550   ،   Hipath 3800 و   Hipath 4000 را هـماهنگ با ظرفيت درخـواستي مـصرف كنندگان  و طبـق روال هميشگي بامشخصات فني بـرتر و متمايز نسبت به ساير سيستمها  ، توليد و در خدمت مشتريان گرامي قرارداده است .

مـراكز سانترال IPBX Hipath با نرم افزارهاي استثنائي بــه نحوي طراحي و برنامه ريزي گرديده تـا كليه نيــازهاي مخابراتي حال و آينده شما را برآورده نمايد .
ارتباطاتي ايمن و مطمئن ، كاركرد طـولاني ، افزايش بـهره وري ، كاهش هـزينه ها از ويـژگيهاي مراكز  تلفن Siemens/Unifyميباشد .
برخورداري از تكنولوژي پيشرفته
IP ، اتصال و يكپارچه نمودن چند سيستم در نقاط مختلف با يكديگر ،  كـاركرد در مـحيط LAN/WAN ، و كاربـرد خـطوط ديـجيتال ISDN  ، E1   PRI-BRI براساس استانداردهاي جهاني CCITT , ITU-T و استفاده تركيبي از تلفن هاي ،  IP ,  SIP ، ديجيتال ، آنالوگ و بي سيم (Dect ) و مشتركين كامپيوتري،امكان توسعه به صورت IP و يا TDM و يا تركيبي از آنها ، دوبليكيت نمودن ساختارهاي  كنترلي و تغذيه ، توزيع مشتركين و ترانكها بر روي TDM   ، IP   باساختار كابل مسي ، فيبر نوري و راديو  وهمچنين مشخصات فني ممتاز ديگر شامل : 

Voice Mail   ,  Paging  ,  Call center ,  CTI  ,   VOIP  صندوق پستي ،  اپراتوري خودكار   ،  اپراتوري كامپيوتر   ، اپراتور گويا   ،  سرويسهاي هتلي و بيمارستاني  ،   رئيس منشي    ،    تهيه صورتحساب هزينه مكالمات   ،   ثبت مكالمات   ،   برق اضطراري و .....
  
از امكانات و قابليتهاي مراكزتلفن
Hipath ميباشد .

شركت تلفنسازان داراي نمايندگي Unify (زيمنس)  با كادري ورزيده و مجرب مفتخر است تجارب ارزنده خود را در زمينه مراكز تلفن Siemens/Unify در اختيار مشتريان ارجمند قرار دهد.

 

مراکز تلفن  Siemens/Unify     Openscape Business X8

مراکز تلفن Siemens/Unify Openscape Business X8

مرکز تلفن های زیمنس - راه اندازی مرکز تلفن - زیمنس مراکز تلفن سری Hi path