پروژه ها

ليست تعدادي از مراكز نصب شده (Hicom & Hipath )

 

رديف

نام سازمان /  شركت

محل نصب

نوع دستگاه

1

پتروشيمي پرديس

عسلويه

Hipath 4000

2

پتروشيمي جم

عسلويه

Hipath 4000

3

پتروشيمي مبين

عسلويه

Hipath 4000

4

پتروشيمي نوري

عسلويه

Hipath 4000

5

پتروشيمي زاگرس

عسلويه

Hipath 4000

6

سازمان نقشه برداري كشور

تهران

Hipath 4000

7

شركت نفت مناطق مركزي

ايلام

Hipath 4000

8

بيمارستان مسيح دانشوري

تهران

Hipath 4000

9

صدا و سيما

شهرهاي مختلف

Hipath 3000

10

استانداري استان مركزي

اراك

Hipath 3000

11

برج آرمان

تهران

Hipath 3000

12

شركت سارياك (شركتهاي نفتي)

شهرهاي مختلف

Hipath 3000

13

شركت ملي گاز (مكانهاي مختلف) – منطقه 5 عمليات

شيراز

Hipath 3000

14

هتل صفائيه

يزد

Hipath 3000

15

بيمارستان طالقاني

اهواز

Hipath 3000

16

شركت نفت و گاز اروندان كمپ دارخوئين

اهواز

Hipath 3000

17

شركت ماني خاورميانه

تهران

Hipaath 3000

18

برق منطقه اي يزد

يزد

Hipath 3000

19

دفتر امام جمعه

يزد

Hipath 3000

20

خدمات مهندسي كشتيراني و دريائي

اهواز

Hipath 3000

21

شركت كيش اسپارك جهت شركت گاز

سمنان + تهران

Hipath 3000

22

سپاه پاسداران

دنا – ياسوج

Hicom 150 E

23

دانشگاه ارشاد دماوند

تهران

Hipath 3000

24

لوله و نورد

اهواز

Hicom 150 E

25

مديريت صنايع پتروشيمي

ماهشهر

Hicom 300

26

صنايع كاغذ پارس

هفت تپه

Hicom 150 E

27

بيمارستان سوسنگرد

سوسنگرد

Hicom 300

28

صنايع مس سونگون

تبريز

Hicom 300

29

اداره كل زندانها كهكيلويه و بويراحمد

گچساران-ياسوج

Hicom 150 E

30

دانشگاه ازاد ا سلامی 

ماهشهر

Hipath 3000

31

دانشگاه مازندران

بابلسر

Hicom 300

32

شركت نفت (سايت پايدار غرب و شرق)

اهواز

Hipath 3000

 

33

نيروگاه سد شهيد عباسپور - سفار

خوزستان

Hipath 3000

 

34

شركت ملي گاز

تهران

Hipath 3000